Ketenzorg Dementie Baarn-Soest

Staat u soms in de winkel en weet u niet meer welke boodschappen u wilde halen? Vertelt of vraagt u herhaalde malen hetzelfde? Wordt het steeds lastiger dagelijkse dingen te doen?

Ketenzorg Dementie Baarn-Soest ondersteunt mensen die last hebben van geheugenproblemen en verwardheid. Een casemanager biedt begeleiding en ondersteuning, geeft informatie en advies en helpt bij praktische zaken.

Deze website informeert u en uw naasten over hetgeen Ketenzorg Dementie Baarn-Soest biedt.

Ketenzorg Dementie Baarn-Soest is een samenwerkingsverband van diverse instellingen in Baarn en Soest en van beide gemeenten. In het project wordt met elkaar gewerkt aan samenhangende zorg voor mensen met dementie en hun familie.

De samenwerking binnen de Ketenzorg Dementie Baarn-Soest is vastgelegd in een convenant. De deelnemende organisaties zijn:

Het actieplan 2018-2019 van Ketenzorg dementie Baarn-Soest omvat de volgende speerpunten:

  • Verbeteren informatie & voorlichting via website en overige vormen.
  • Gebruik van domotica in de keten bevorderen.
  • Ontwikkelen van een dementievriendelijke samenleving in Baarn en Soest.
  • Afstemming van het aanbod aan casemanagement binnen de keten.

De speerpunten worden in werkgroepverband uitgewerkt door professionals uit de diverse organisaties.

 

De gemeenten Soest en Baarn, Alzheimer Nederland, Pit Baarn, SWOS, King Arthur Groep en ketenpartners organiseren diverse activiteiten in de week van Alzheimer Nederland medio september.